Jaroslav Boháč ředitel společnosti, obchod/marketing

Radim Cepek logistika

Patrik Dóža manažer pro kluby